OPTIK RADÍ

Vyšetrenie u optometristu alebo u očného lekára?

Tieto dve príbuzné profesie sú často spájané pod spoločným názvom „očný lekár“. Rozdiel je však zásadný. Oční lekári predovšetkým liečia pacientov, ktorí majú očné ochorenia, robia preventívne kontroly očí a zraku a následne predpisujú lieky, alebo vhodnú korekčnú pomôcku. Optometrista (má tiež vysokoškolské vzdelanie) robí podrobné vyšetrenia zraku, určuje príčiny ťažkostí súvisiacich s videním a stanovuje korekčnú pomôcku, prípadne odporučí zrakové cvičenie. Ak takýto odborník zistí prítomnosť akéhokoľvek očného ochorenia (zápal oka, zvýšený očný tlak, cudzie teleso v oku, atď.), musí pacienta upozorniť na vzniknutý stav, poučiť o možných rizikách zanedbania daného ochorenia a odporučiť návštevu očného lekára

Optometristi sa počas päťročného štúdia zameriavajú predovšetkým na korekciu zraku, čiže na „meranie potrebných dioptrií“. Podrobné vyšetrenie trvá približne 30 minút, počas ktorých je pacientovi zrozumiteľne vysvetlená podstata jeho zrakovej vady a presne stanovená a demonštrovaná hodnota korekčných sklíčok, ktoré mu budú predpísané. Vyšetrenie podľa potreby môže obsahovať nasledujúce prvky: určenie objektívnej a subjektívnej refrakcie, testy na stereoskopické videnie, určenie miery skrytého škúlenia, testy na farebnú a kontrastnú citlivosť, testy priestorového videnia, funkčné testy akomodácie a vergencie očí atď.

Každý svedomitý optometrista vie predpísať správnu korekciu, ale jeho cieľom je predovšetkým klientovi pomôcť a nezanedbať žiadne možné očné ochorenie.

Nástrahy hotových okuliarov